Experimentklubben

Tid: Tisdagar 13:30-14:30 (start 13.9)
För årskurs 3-6

Vad finns i vårt vatten? Hur fungerar en magnet? Kan man bygga en raket? Allt det här och mycket mera kommer vi att söka svaren på under Korsholms 4H Experimentklubben.

Arrangör: Korsholms 4H, vid frågor: 0443077337

OBS! KLUBBEN ÄR FULL TILL ANTAL!