Bildkonstklubben

För årskurs 3-5
Torsdagar 14-15:30
Ledare: Jessica Kempe

OBS! Denna klubb är full till antal