Modim

Modim – moderna digitala metoder

Syftet med Modim är att:

  • på ett mångsidigt och jämlikt sätt utveckla elevernas och personalens digitala färdigheter inom samtliga både svensk- och finskspråkiga grundskolor och förskolor i Korsholms kommun.
  • väcka lust och intresse för att förbättra kunskaperna inom IKT inom robotprogrammering, spelbaserad inlärning samt VR/AR (Virtual Reality/Augmented Reality) i undervisningen. Dessa metoder vill vi genom vår digitala lärstig implementera i skolorna. Vi vill sprida den kunskap som vi fått genom de två stora Erasmus+projekt EARLY och VEGA som lärare i Korsholm aktivt deltagit i.
  • skapa en fungerande teknikpool och bana väg och planera för ett Makerspace i det nya Skolcampus för att göra den teknik och utrustning som behövs för att implementera den digitala lärstigen tillgänglig på ett jämlikt sätt i alla kommunens skolor och förskolor.
  • Fördjupa kunskaperna hos samtliga lärare tillsammans med de samarbetspartners som kommunen har utvecklat kontakt med genom tidigare projekt. Kommunen bjuder in till ett ökat samarbete kring dessa metoder i de regionala skolnätverken för att åstadkomma en spridning av kunskaper och delning av erfarenheter.