Anmälningsblankett

Här anmäler man sig till klubbar: https://forms.office.com/r/D5jPNjjRCm

Obs! Mellanmålsklubben för åk 1-2, experimentklubben och idrottsklubben för åk 5-6 är fulla till antal.