Husdjursklubb

Tid: Måndagar 12:30-13:30
För årskurs: 1-4
Ledare: Korsholms 4H
Vid frågor: Kontakta Kati Källman på 4H