Kockklubb

Tid: Torsdagar klockan 13.45-15.00 (start 16.9)
Ledare: 4H
Vid frågor: Kontakta Kati Källman på 4H
För årskurs 3-6