Kockklubb

Tid: Torsdagar klockan 13.45-15.00 (startar igen för vårterminen 17.2)
Ledare: 4H
För årskurs 3-6