Kockklubb

Tid: Måndagar 14.30-15:45, (startar igen för vårterminen 14.2)
Ledare: 4H