Kockklubb

Tid: Måndagar 14.30-15:45, start 13.9
Ledare: 4H, Malena Stenkull
Vid frågor: Kontakta Kati Källman på 4H