Egnahemstomter

Korsholms kommun erbjuder egnahemstomter till försäljning på detaljplanerade områden och på områden med markanvändningsplan runt om i kommunen.

Tomterna på detaljplanerade områden har färdigt utbyggd kommunalteknik medan tomterna på områden med markanvändningsplan kan sakna kommunalteknik.

Lediga tomter kan reserveras på ansökan. Tomterna reserveras i de flesta fall genom tjänsteinnehavarbeslut. Reserveringstiden är 10 månader och under den tiden ska bygglovsansökan lämnas in till byggnadstillsyn. När bygglovsansökan är inlämnad uppgörs köpebrev. För en reserverad tomt uppbärs en reserveringsavgift på 500 €.

Nya tomter som inte varit till utdelning tidigare utannonseras på kommunens hemsida och i lokaltidningarna och delas ut av samhällsbyggnadsnämnden.

De flesta tomter säljs som outbrutna områden, vilket betyder att tomten ska styckas ut från kommunens stomfastighet genom en lantmäteriförrättning där köparen står för förrättningskostnaderna. I vissa specialfall har kommunen låtit stycka ut tomterna före de delats ut och för sådana tomter debiterar kommunen en fastighetsbildningsavgift på 1 000 € i samband med fakturering av tomtens köpesumma.

Köpvittnesersättningen, överlåtelseskatten, lagfartskostnaderna och lantmäteriavgiften betalas av köparna.

Lediga tomter: