Godkända delgeneralplaner

Böle delgeneralplan

Revidering av delgeneralplan för Granholmsbacken, Toby

Delgeneralplan för Granholmsbacken/ Logistikområdet

Karperö-Singsby delgeneralplan

Kvevlax delgeneraplan

Delgeneralplan för Märkenkall vindkraftpark

Revidering av Smedsby delgeneralplan 2030

Solf delgeneralplan

Strategisk generalplan (utan rättsverkan)

Södra Vallgrund delgeneralplan

Tölby-Vikby delgeneralplan