Godkända delgeneralplaner

Delgeneralplan för Böle

Delgeneralplanändring över Toby-Granholmsbacken

Toby-Granholmsbacken delgeneralplan

Delgeneralplan för Karperö-Singsby

Kvevlax delgeneraplan

Delgeneralplan för Märkenkall vindkraftpark

Smedsby delgeneralplan 2030

Delgeneralplan för Solf

Strategisk generalplan (utan rättsverkan MBL 45§)

Delgeneralplan och revidering av Björköby-Replot strandgeneralplan i Södra Vallgrund

Delgeneralplan över Tölby-Vikby