Replot delgeneralplan

Skede: Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 8.6–7.7.2020 (MBL 63 §).