Replot delgeneralplan


Skede: Planförslag var framlagt 29.3–27.4.2022 (MBF 19 § ).
Kontaktperson: Catarina Simons

Två allmänna informationstillfällen kommer att ordnades tisdagen 5.4.2022 kl. 15.00 och kl. 18.00 vid Replot UF-lokal (Byhamnvägen 94, Replot).

Skede: Ett utkast till plan var framlagt 25.5–23.6.2021 (MBF 30 §).

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 8.6–7.7.2020 (MBL 63 §).