Replot delgeneralplan

Skede: Justerat planförslag var framlagt 22.11–21.12.2022 (MBF 32 §) 
Kontaktperson: Catarina SimonsSkede: Planförslag var framlagt 29.3–27.4.2022 (MBF 19 § ).
Kontaktperson: Catarina Simons

Två allmänna informationstillfällen kommer att ordnades tisdagen 5.4.2022 kl. 15.00 och kl. 18.00 vid Replot UF-lokal (Byhamnvägen 94, Replot).


Skede: Ett utkast till plan var framlagt 25.5–23.6.2021 (MBF 30 §).


Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 8.6–7.7.2020 (MBL 63 §).