Replot delgeneralplan

Skede: Ett utkast till plan var framlagt 25.5–23.6.2021 (MBF 30 §).
Kontaktperson: Catarina Simons
Informationsmöte om delgeneralplan för Replot ordnades 7.6.2021 kl. 18–20 utan publik p.g.a. rådande omständigheter (covid-19).

Inspelningen av informationsmötet kan ses här t.o.m. 3.8.2021

Under vecka 23 och 24 kan man träffa planläggare Catarina Simons på ämbetshuset.
Boka tid på förhand: tfn 06 327 7173, catarina.simons@korsholm.fi.

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 8.6–7.7.2020 (MBL 63 §).