Ändring av detaljplan för del av kvarter 17, Smedsby

Skede: Förslag var framlagt 5.1–3.2.2021 (MBF 27§)

Ett utkast till plan var framlagt 3.1-1.2.2018 (MBF 30 §)
Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 16–29.6.2016