Ändring av detaljplan för LP-, VL- och EV-område invid Lisavägen

Planen har bytt namn till Detaljplan för parkeringsområdet invid Lisavägen-Bölevägen

Skede: Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 12.1–10.2.2022 (MBL 63 § ).