Ändring av detaljplan för LP-, VL- och EV-område invid Lisavägen

Framlagt: 12.1–10.2.2022
Skede: Program för deltagande och bedömning (MBL 63 § ).

Åsikter kan framföras senast 10.2.2022 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi