Ändring av detaljplan för Ahlskogska området, kvarter 51 med väg- och närrekreationsområde

Framlagt 17.1-15.2.2023   
Skede: Förslag till detaljplan (MBF 27 §)
Kontaktperson: Jim ÅkerholmSkede: Program för deltagande och bedömning var framlagt: 12.4–11.5.2022 (MBL 63 § ).