Ändring av detaljplan för Ahlskogska området, kvarter 51 med väg- och närrekreationsområde


Skede: Ett förslag till detaljplan var framlagt 17.1-15.2.2023 (MBF 27 §).Skede: Program för deltagande och bedömning var framlagt 12.4–11.5.2022 (MBL 63 § ).