Ändring av detaljplan för Y-tomt på Humlevägen i Kvevlax


Skede: Program för deltagande och bedömning var framlagt: 12.4–11.5.2022 (MBL 63 § ).