Ändring av detaljplan för Ahlskogska området, kvarter 51 med väg- och närrekreationsområde

Kontaktperson: Jim Åkerholm, planläggare
Skede: Ett planförslag var framlagt 13.6–31.8.2023 (MBF 27 § ).

Ett utkast till detaljplan var framlagt 17.1-15.2.2023 (MBF 30 §).Program för deltagande och bedömning var framlagt 12.4–11.5.2022 (MBL 63 § ).