Ändring av detaljplan i kvarter 16b med angränsande rekreationsområde i Smedsby

Skede: Ett planförslag var framlagt 12.1–10.2.2022 (MBF 27 § ).