Ändring av detaljplan i kvarter 16b med angränsande rekreationsområde i Smedsby

Framlagt: 12.1–10.2.2022
Skede: Planförslag (MBF 27 § )

Anmärkningar kan framföras senast 10.2.2022 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi