Ändring av detaljplan i del av kvarter 27 och kvarteren 28–29 på Fågelbergets företagscenter


Skede: Ett justerat planförslag var framlagt: 24.9-7.10.2021 (MBF 32 § )

Förslag var framlagt 25.5–23.6.2021 (MBF 27§)

Utkast var framlagt 9.2–10.3.2021 (MBF 30§)

Program för deltagande och bedömning var framlagt 10.3–8.4.2020 (MBL 63 §)