Ändring av detaljplan i kvarter 28 på Fågelbergets företagscenter

Skede: Förslag var framlagt 25.5–23.6.2021 (MBF 27§)

Utkast var framlagt 9.2–10.3.2021 (MBF 30§)

Program för deltagande och bedömning var framlagt 10.3–8.4.2020 (MBL 63 §)