Ändring och utvidgning av detaljplan för kvarter 1 och 8 på Fågelberget

Skede: Ett förslag till plan var framlagt 24.11–23.12.2020 (MBF 27 §).

Ett planutkast var framlagt 8.6–7.7.2020 MBF 30 §).
Program för deltagande och bedömning var framlagt: 16.4–15.5.2019(MBL 63 §)