Ändring och utvidgning av detaljplan för kvarter 1 och 8 på Fågelberget

Planen trädde i kraft 31.10.2023

Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggningsingenjör
Ett förslag till plan var framlagt 24.11–23.12.2020 (MBF 27 §).

Ett planutkast var framlagt 8.6–7.7.2020 MBF 30 §).
Program för deltagande och bedömning var framlagt: 16.4–15.5.2019(MBL 63 §)