Ändring och utvidgning av detaljplan för Vikby I

Skede: PDB var framlagt 2–31.3.2021 (MBL 63§)