Ändring och utvidgning av detaljplan för Vikby I

Skede: Ett planutkast var framlagt: 10.8–8.9.2021 (MBF 30§ )

PDB var framlagt 2–31.3.2021 (MBL 63§)