Ändring och utvidgning av detaljplan för Vikby I

Skede: Ett planutkast var framlagt 10.8–8.9.2021 (MBF 30§ ).

PDB var framlagt 2–31.3.2021 (MBL 63§)