Detaljplan för parkeringsområde invid Lisavägen-Bölevägen, Böle


Skede: Ett förslag till detaljplan var framlagt 17.1–15.2.2023 (MBF 27 §)


Planen har ändra namn. Planets tidigare namn var Ändring av detaljplan för LP-, VL- och EV-område invid Lisavägen.

Skede: ett utkast var framlagt 17.8–15.9.2022 (MBF 30 §)


Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 12.1–10.2.2022 (MBL 63 § ).