Detaljplan för parkeringsområde invid Lisavägen-Bölevägen, Böle

Planen har ändra namn. Planets tidigare namn var Ändring av detaljplan för LP-, VL- och EV-område invid Lisavägen.

Skede: Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 12.1–10.2.2022 (MBL 63 § ).