Detaljplan för parkeringsområde invid Lisavägen-Bölevägen, Böle

Planen har ändra namn. Planets tidigare namn var Ändring av detaljplan för LP-, VL- och EV-område invid Lisavägen.

Skede: ett utkast var framlagt 17.8–15.9.2022 (MBF 30 §)

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 12.1–10.2.2022 (MBL 63 § ).