Detaljplan för lättrafikled längs Bölevägen


Skede: Ett planförslag var framlagt 6.5–4.6.2021 (MBF 27 §).

Utkast var framlagt 9.2–10.3.2021 (MBF 30§)

Program för deltagande och bedömning var framlagt 10.3–8.4.2020 (MBL 63 §)