Detaljplan för lätt trafikled till Mellanvägen

Ett program för deltagande och bedömning samt ett planförslag är framlagda 26.10–24.11.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBL 63 §, MBF 27 §).

Åsikter och anmärkningar kan framföras senast 24.11.2021 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planläggning@korsholm.fi.