Nya egnahemstomter våren 2023

Korsholms kommun bjuder ut nya egnahemstomter (AO) till försäljning i Karperö. Tomterna finns på den nya delen av detaljplaneområdet Svedjeback II där arbetet med kommunaltekniken nyligen färdigställts. Tomterna som lediganslås är tomt 1–3 i kvarter 52 och tomt 1–2 i kvarter 53.

Ansökningstiden är 24.5-6.6.2023. När ansökningstiden gått ut behandlas de inkomna ansökningarna av samhällsbyggnadsutskottet. Ifall det kommer in fler ansökningar för samma tomt sker utdelningen av den specifika tomten genom lottdragning.

Ansökan kan lämnas in via vår e-blankett för tomtansökan. Ansökan kan också skickas per e-post till planlaggning@korsholm.fi eller per post till Korsholms kommun, planläggning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm. Ansökan ska lämnas in senast 6.6.2023 kl. 16.00.

 Mer information om ansöknings- och reserveringsförfarandet.

Tilläggsuppgifter om tomterna och reserveringsförfarandet ges av Tony Östersund. Tilläggsuppgifter om byggande ges av byggnadstillsyn.