Nationellt talko för att bekämpa främmande arter i Kristinestad

Solotalkot för Finlands biologiska mångfald
Delta i nationellt talko för att bekämpa främmande arter 23.5–31.8.2022.

Främmande växter som bekämpas i solotalkot är:
Jättebalsamin, blomsterlupin och vresros.

Allmänna anvisningar för deltagandet i solotalkot
Delta i solotalkot på egen hand, i små grupper eller med din förening i din trädgård eller på din odlingslott och även på talkoplatser som Västkustens miljöenhetens avdelning i Kristinestad har märkt ut inom staden.

Att utrota växter kräver alltid markägarens tillstånd
För alla åtgärder som en enskild person vidtar på annans område behövs ägarens eller innehavarens samtycke. Det gäller även allmänna områden, till exempel kommunens friluftsområden, parker och badstränder. Allemansrätten ger dig rätt att plocka växter, men att gräva eller rensa bort växter på någon annans mark är inte tillåtet utan markägarens tillstånd.

Säkerhet i talkoarbete
Ta hänsyn till arbetssäkerhet på talkoplatser. Använd nödvändig skyddsutrustning och ändamålsenliga verktyg.

Vi försäkrar inte deltagarna utan alla sköter sitt eget försäkringsskydd självständigt och frivilliga utför sin talkoverksamhet på egen risk. 

Avfallshantering
Växtavfallet ska helst behandlas där avfallet uppkommit för att minska risken för att arter sprider sig någon annanstans. Växtavfall kan även läggas med det brännbara avfallet i en sluten dubbel plastpåse.

Västkustens miljöenhetens avdelning i Kristinestad har utsett följande solotalko-områden för bekämpning av jättebalsamin och blomsterlupin:

  1. Parken mellan Närpesvägen och Björnösundsvägen-Hästhagsvägen (Puisto/park) (jättebalsamin)
  2. På Natura 2000 området Tegelbruksbacken finns tre olika områden (jättebalsamin):
    – i närheten av hängbron över Tjöck å (Jättibalsami)
    – vid naturstigen mellan åker och ån samt (Jättibalsami 2)
    – vid Lerviksvägen (Jättebalsami 3).
  3. Vid cykelvägen vid Lappfjärdsvägen på Sjukhusbacken (Komealupiini) (blomsterlupin).

Jättebalsaminen bör bekämpas innan den har bildat blommor med frön. Växten ska rivas upp och helst brytas av nertill, växtavfallet sättas på hög och stampas ner ordentligt, på sätt förhindras att växten rotar sig på nytt.

Blomsterlupinen bekämpas genom att plocka blommorna helst innan frön har hunnit bildas. Blomskaften utan frön kan lämnas och torka på hög på stället eller tas hem till blomvasen. I så fall att frön har bildats ska växtavfallet sättas i dubbla slutna plastpåsar och sättas i brännbart avfall.

I fråga varande områdena förses med solotalkot skylt. Markägarna har gett tillstånd för bekämpningen på ifrågavarande områdena.

Noggrannare anvisningar om deltagande och rapportering hittas på solotalkots hemsida