Sportlovsprogram i Korsholm

Skolorna i Korsholm har sportlov vecka 9, 27.2–5.3. Det ordnas en hel del roligt sportlovsprogram för barn och unga runtom i kommunen.

Dags att söka bidrag och understöd 2023

Föreningar i Korsholm kan nu ansöka om bidrag för fritids-, idrotts- och kulturverksamhet samt byautveckling. Privatpersoner kan ansöka om kultur- eller konstnärsstipendium.

Sommarjobb och sommarjobbssedlar

Ansökningstid för sommarjobbssedlar: 1–19.2.2023 kl. 23.59.
Ansökningstid för sommarjobb: 6.2 kl. 12.00 – 5.3.2023 kl. 23.59.

Nytt utegym i Jungsund passar för alla

Ett nytt utegym invigdes i Jungsund i mitten av oktober. Utegymmet ligger vid Jungsund gräsplan och här kan man träna mag-, rygg- och armmuskler, balans, spänst och koordination.