Årets eldsjäl

Fritid och kultur i Korsholm utser årligen en person till Årets eldsjäl.
Personen ska genom engagemang, kunnighet och egen uppoffring ha inspirerat barn, ungdomar och vuxna till att regelbundet delta i idrotts- och fritidsaktiviteter.

Vid valet fästs tyngdpunkter vid ledarskap, förtroendeuppdrag och eget motionerande.

Personen ska vara bosatt i Korsholm.

Juryn som utser årets eldsjäl 2020 består av kultur- och fritidsnämnden ordförande Alf Burman, viceordförande Alice Lillas, idrottsinstruktör Elisabeth Wiklund och idrottsledare Jessica Strandholm.

Årets eldsjäl 2020

Till årets eldsjäl 2020 har utnämns Kvevlax Idrottsvänners talkogrupp för motionsspåret i Kvevlax. Talkogruppen har under många år med stort engagemang och på frivillig basis skött om konstsnötillverkningen samt underhållet av motionsspåret i Kvevlax. Detta har möjliggjort och inspirerat människor i alla åldrar till motion året runt. Talkogruppen representeras av ansvarige Jan Furunäs.

Årets eldsjäl 2020, Jan Furunäs

Årets eldsjäl

2020 Kvevlax idrottsvänner talkogrupp (Jan Furunäs)
2019 Jens Heinonen
2018 Susanna Finskas
2017 Niklas Enlund
2016 Peter Back
2015 Arne Lervik
2014 Bo Beijar
2013 Petri Lehtomäki
2012 Jorma Latva-Pirilä
2011 Roland Villför
2010 Per-Erik Björknäs
(Tidigare årets motionär)
2009 Lena Granholm
2008 Linnéa Rudnäs
2007 Therese Lindahl
2006 Annette Rönn
2005 Lars Burman
2004 Gun-Britt Backman
2003 Johnny Sten
2002 Antti Knookala
2001 Roy Torrkulla
2000 Anette Häggdahl
1999 Lena Granholm
1998 Helena & Göran Sten
1997 Jarl Lindholm
1996 Kaija Grannas
1995 Maire och Hans Nordberg
1994 Bodil Fred
1993 Rune Paro
1992 Ralf Lervik
1991 Bengt-Johan Ljung
1990 Jussi Lahti
1989 Britt Sandvik