Petsmo vandringsled

Längd:
Petsmo daghem – Särkiträsk 3,5 km
Petsmo daghem – Rudträsk 5,7 km
Särkiträsk – Rudträsk 2,2 km
Vikminnevägen – Skäriträsk 0,3 km
Vikminnevägen – Rudträsk 2,5 km

Startpunkt: Petsmo daghem eller Vikminnevägen

Ledbeskrivning: Leden är utmärkt med skyltar.

Service: Rast- och grillplats finns på två ställen utmärkta på kartan. Petsmo Uf strävar efter att hålla grillplatserna med ved men ger inga garantier. Vill man vara säker på att ved ska finnas på rastplatserna så bör man således ta med egen ved.

Den fullständiga rutten beräknas vara klar hösten 2022.

Upprätthållare: Petsmo Ungdomsförening r.f.