Projektet Up, Out and Move

Projekt Up, Out and Move! är ett idrottsprojekt som startade 1.4.2018 och planeras över tre år.

Projektet riktas till alla kommuninvånare och med inriktning på familjemotion utomhus samt möjlighet att utöva motion och idrott tillsammans.

Projektets mål är att för invånarna presenterna vilka idrotts- och motionsaktiviteter samt idrottsanläggningar som finns i kommunen och därigenom ska invånarna hitta sin egen fritidsaktivitet att utöva samtidigt som man skapar synlighet för det kommunen kan erbjuda i form av motionsaktiviteter.

Projektet syftar också till att ordna nya mångsidiga och intressanta fritidsaktiviteter som inte annars ordnas i kommunen.

Projektet finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.

Kontakt:
Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm
Tfn 050 517 6662
jessica.strandholm@korsholm.fi