Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige 1.8.2021–31.7.2023

Ordförande: Eljas Koljonen
Viceordförande: Karin Särs
Sekreterare: Zacharias Wikström
Ledamöter: 
Elias Ahlskog
Ida Collier
Seher Cakmak
Helmi Haapalainen
Tilde Johansson
Onni Koivistoinen
Atte Koljonen
Valtteri Maskulin
Mirella Pellinen
Rebecca Rönngård
Nora Sandelin
Frida Svarvars
Jenny Östergård