Vuxna på byjin

Vuxna på byjin finns med ute på olika danser under sommarmånaderna. Vi vill finnas till hands på de ställen där våra ungdomar rör sig, så som på ungdomsdanserna i Åminne, Maxmodansin och Vörådagarna.

Vuxna på byjin är ett sätt för vuxna att finnas ute till hands vid olika evenemang som samlar ungdomar. De flesta ungdomar uppskattar vuxna som bryr sig och någon kan behöva lite extra omtanke och omsorg under kvällens gång.

Som vuxen rör man sig där ungdomarna är och finns till hands som ett extra stöd. Man går i grupp om 3-5, och bär en väst där det står Vuxna på byjin.

Vuxna på byjin finns också som en öppen Facebook-grupp, som man kan gå med i för att få information om de evenemang vi deltar i.

Vid frågor, ring 050 465 0591 eller mejla uppsokande@korsholm.fi.

I samarbete med Malax och Vörå fritidsavdelningar.