Wauto

Wauto – Walkers-bil till Korsholm hösten 2021

Stationens Barn rf har inlett ett nationellt Walkers On Wheels 2-projekt med stöd av undervisnings- och kulturministeriet. De fem campingbilar som under projektet fungerar som mötesplats för unga har skaffats med stöd av UKM, stiftelsen Eevi ja Emil Tannisen säätiö och Lions-förbundet samt Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. En av dessa Walkers-bilar, dvs. Wauton, kommer till Korsholm på under hösten. Syftet med Wauto-verksamheten är att testa de möjligheter en ny arbetsform erbjuder samt hur den fungerar på platser där ungdomar kommer samman på olika håll i Finland.

Behovet av verksamheten utgår från bland annat förändringar som skett i ungdomsarbetet på grund av kommunsammanslagningar och centralisering av tjänster. Syftet är att komplettera ungdomsarbetets serviceutbud och att erbjuda alla unga möjligheter att träffa trygga vuxna. Ett viktigt mål är också att skapa ett nätverk för alla som vill nå och kartlägga unga samt ingripa i olika företeelser bland unga.

Starkt samarbete över sektorsgränser!

Wauto-verksamheten är inte bara Stationens Barn rf:s eller Korsholms ungdomstjänsters verksamhet. Vi försöker göra Wauto till en gemensam arbetsform som på olika sätt överskrider sektorsgränserna. För att verksamheten ska lyckas är det viktigt att alla lokala organisationer deltar i att bygga upp sådant samarbete runt Walkers-bilen som alla aktörer och speciellt unga i Korsholm kan dra nytta av. Kom alltså med och skapa Korsholms egen Wauto-modell för att få erfarenheter som man också på annat håll i Finland senare kan dra nytta av.

Eftersom vi ännu inte känner till alla aktörers personliga kontaktuppgifter ber vi er därför förmedla denna inbjudan inom era egna organisationer och nätverk till personer som ni tror kan vara intresserade och som berörs av det här samarbetet.

Välkommen på ett nätverksmöte 25.8, kl. 17.30 i Ungdomsgården Ziti

Innan verksamheten med Walkers-bilen officiellt startar vill vi bjuda in alla organisationer och personer av väsentlig betydelse för att ge information om vad verksamheten går ut på. Det är viktigt för oss att få höra era åsikter, så att verksamheten betjänar er och unga i Korsholm på bästa möjliga sätt. Mötet dras och Wauto-verksamheten presenteras av Roy Pietilä från Stationens Barn rf samt på lokal nivå av Mikael Österberg från Korsholms ungdomstjänster i egenskap av Wauto-verksamhetsansvariga.

Vi bjuder in hela nätverket på nytt senast när Wauto-verksamheten avslutas. Då kan vi presentera resultat från pilotförsöket och diskutera tillsammans Walkers-bilens framtid i Korsholm och på annat håll.

Jag ber vänligen deltagarna anmäla sig till samarbetsmötet via e-post:
ungdom@korshom.fi

Med samarbetshälsningar på Stationens Barn rf:s och Korsholms ungdomstjänsters vägnar, Julia Nyback tel.: 050 3098 292,

Roy Pietilä Stationens Barn rf Projektkoordinator Walkers on Wheels 2-projekt roy.pietila@asemanlapset.fi 040 4144 748

www.asemanlapset.fi www.walkers.fi www.oynuoretab.fi