Replot företagsområde

Replot företagsområde

Kartinformation: Tomter markerat med röd färg är lediga och går att ansöka om. 

Industri-, lager- och verksamhetstomter

TomtAdressPlane-beteckningAreal (m²)Byggrätt våningsyta (m²)Årsarrende (€)
100-2Båtgränden 3T-11015840633479,18
100-4Båtvägen 5T-1368114721384,06