Information angående coronaläget för företagen

Coronaläget har stor inverkan på företagarna. Vår uppgift är att hjälpa – kontakta oss ifall ditt företag behöver hjälp! Vaseks företagsrådgivare står också till tjänst.

Vasek följer med läget och uppdaterar kontinuerligt information som finns att tillgå om läget på sin webbplats. Där hittar du länkar som kan vara till nytta.

Vaseks information angående coronaläget för företagen