Nya företagstomter

Korsholms kommun erbjuder att ansökas två nya företagstomter på Fågelberget företagsområde.

Tomterna som lediganslås:

Tomt 1 i kvarter 30 vid Lagervägen 32

Tomt 5 i kvarter 28 vid Montörsvägen 5

Ansökningstiden är 11.9 – 10.10.2023. När ansökningstiden gått ut behandlas de inkomna ansökningarna. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar om reservering.

Ansökan kan lämnas in via vår e-blankett för tomtansökan. Ansökan kan också skickas per e-post till planlaggning@korsholm.fi eller per post till Korsholms kommun, planläggning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm. Ansökan ska lämnas in senast 10.10.2023 kl. 16.00.

 Mer information om ansöknings- och reserveringsförfarandet.

Tomterna kan ansökas med följande blankett:

Tomtansökan

Tilläggsuppgifter om tomterna och reserveringsförfarandet ges av Tony Östersund.