Tour de Korsholm

Tour de Korsholm

Tour de Korsholm är en serie med utflykter inom olika motionsformer runtom i Korsholm.

Motionsformerna är skidåkning, orientering, cykling, vandring, paddling, löpning och trail. Det finns två datum att välja på för varje motionsform, totalt 14. 

Registrering sker genom att scanna QR-koden med telefon. Om du inte har QR-appen bör du  ladda ner den på förhand.  QR-koden finns tillgänglig vid varje evenemang. Du får en lott/evenemang och ju mera lotter du har desto större chans att vinna priser i utlottningen efter säsongens slut.

KOM IHÅG! Att scanna QR-koden och klicka på länken som poppar upp och fyll i dina uppgifterna som finns i formuläret. 

2022

1 SKIDÅKNING

Under tiden 26.2 – 6.3, Västerhankmo.
Skidåkning till Homlax grillkåta. QR-koden finns inne i grillkåtan.
Den 6.3 kommer Hankmo IF att sälja korv och saft kl.12-16.
Arrangör: Hankmo IF

2 SKIDÅKNING

Under tiden 7-13.3 i Solf
Arrangör: Fritid och kultur

Skidåkning i Solf. QR-koden finns vid stängslet till vattengropen längs konstsnöslingan.

Tour de Korsholm arrangeras i samarbete med föreningar.

3 ORIENTERING

Under tiden 28.4-4.5 vid Botniahallen
Banor:
 A, B, C, D. 
Avgift: 
6 euro, gratis under 20 år. Hyra av Emit-bricka 3 euro. 
Info och anmälning: http://www.femman.fi/orientering/skarmtraffen/
Arrangör: 
IF Femman

4 LÖPNING

Hankmoloppet 7-13.6, Västerhankmo

5 CYKLING

12-18.5. kan man cykla två olika rutter i Helsingby–Tobyområdet.

QR-koden finns vid Helsingby skola (rinken), därifrån kan man börja sin cykeltur.
Rutterna är 10 km och 7 km. Rutten är utmärkt på kartan.

6 VANDRING

22 maj, Panike – Björköby vandringsled.
Åldersgräns på dagsutfärden: födda 2010 utan vuxet sällskap 
Anmälan: Senast 17.5.2022 >>>
Det krävs minst 15 deltagare för att dagsutfärden skall bli av. 
Denna dagsutfärd beräknas ta 5-6 timmar. Start från Svedjehamns parkering kl. 10.00. Avgiften för denna dag är 25 euro (inkluderar båttransport). 
Arrangör: Fritid och kultur

Om man vill delta i Tour de Korsholm men inte vill komma på denna dagsutfärd kan man vandra Bodvattnet runt och/eller gå ut till Yttre långgrund där QR-koden kommer att finnas. 
Man kan också gå från Svedjehamn till Yttre långgrund och/eller Bodvattnet under tiden 22 – 29 maj.  
QR-koden finns vid korsningen Bodvattnet/ Yttre långgrund

 7 VANDRING

Under tiden 29.6-6.7 finns det möjlighet att vandra vid Kuni vandringsled.
QR-koden kommer att finnas vid rastplats 1 (södra slingan) 


Det finns olika sträckor man kan vandra under denna tid. 
Längd: 
norra slingan 6,4 km (start vid infotavlan) 
södra slingan 7,9 km (start vid rastplats 1) 
hela leden runt 12,5 km (start vid infotavlan) 

Startpunkt: Kunivägen 100 (infotavla) 

Ledbeskrivning: Leden är utmärkt med röda markeringar medsols. 
Service: Rast- och grillplats finns på tre ställen utmärkta på kartan. 
Handikappanpassad grillplats finns sedan hösten 2019 i 
Bastuholms-Kåtakärrvägens korsning efter 2 km:s vandring. 
Arrangör:
Fritid och kultur

8 & 9 PADDLING

Om man vill delta i Tour de Korsholm:
Karperö vid Carpella 13.6 och 14.6 kl.17.30-19.00, den andra kl. 19.30-21.00.
Österhankmo 28.6 kl.17.30-19.00, den andra kl. 19.30-21.00.
Anmälning: >>>
Arrangör: Fritid och kultur

Andra tillfällen där man kan prova på nybörjarpaddlingar:

6.6 Nybörjarpaddling Österhankmo kl.17:30-19.00 och 19.30-21:00

8.6 Nybörjarpaddling Petsmo  kl.17:30-19.00 och 19.30-21:00

13.6 och 14.6 Nybörjarpaddling Karperö kl.17:30-19.00 och 19.30-21:00

28.6 Sommarösund kl.17:30-19.00 och 19.30-21:00

Åldersgräns: Födda 2010 och äldre 
Avgift: 15 euro 
Krav på simkunnighet 100 meter. Var på plats 15 min innan start. 
Väderreservation! 
Bindande anmälan: Minst 6 och max 8 deltagare per tur. 
Kontaktperson: Idrottsinstruktör Elisabeth Wiklund, 050 517 6661 och idrottsledare Simon Granlund, 044 424 9260 

10 CYKLING

Under tiden 10-21 augusti 2022 finns det möjlighet att cykla på Kyrö älvs vall
Bonga broar under färden!
OBS! Golkas bro är stängd pga arbete.
QR-koden kommer att finnas vid Skatila sportstuga.
Arrangör: Skatila IK

Kom ihåg cykelhjälm och en reflexväst är alltid bra att ha på sig, kom också ihåg att kolla trafiken då ni cyklar. 

11 LÖPNING

Vassorloppet
Under tiden 21-28. Augusti
Arrangör: Wassor UF

12 TRAIL

Under tiden 31 augusti kl 18.00 Jungsund sportplan
Arrangör: Iskmosunden

13 TRAIL

Under tiden 7 september kl 18.15 Solf, Sportstugan
Arrangör: Solf IK
Info och anmälan

14 ORIENTERING

Under tiden 19.9 Solf
Arrangör: Solf IK
Måndagsbommen info: