Hälsovårdstjänster, förvaltning

Hälsovårdstjänster ansvarar för ordnandet av den lagstadgade hälso- och sjukvård för kommuninvånarna under ledning av vårdnämnden. Målsättningen är att erbjuda Korsholms och Vörås invånare en god och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

Hälsovårdens verksamhetsfält är uppdelat i fyra olika områden:

  • förvaltning
  • öppen hälso- och sjukvård
  • närsjukhus
  • specialtjänster