Hälsovårdsförvaltning

Förvaltningen för samarbetsområdet i Korsholm och Vörå

Postadress och besöksadress:
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Faktureringsadress:
Korsholms kommun
Inköp
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Christine Widd
Vårddirektör
Hälsovårdsförvaltning
christine.widd@korsholm.fi
044 727 1525

Sofia Svartsjö
Överläkare
Hälsovårdsförvaltning
sofia.svartsjö@korsholm.fi
06-327 7408

Susann Granlund
Överskötare
Hälsovårdsförvaltning
susann.granlund@korsholm.fi