Socialvårdstjänster

Socialvården ansvarar för ordnandet av den lagstadgade sociala servicen till kommuninvånarna. Socialvården leds av socialnämnden. Målsättningen är att erbjuda kommunens invånare en god och ändamålsenlig socialvård med människan i centrum.

Socialvårdens verksamhetsfält är uppdelat i tre olika uppgiftsområden:

  • förvaltning
  • äldreomsorg och hemservice
  • familje- och individomsorg
Socialvårdens organisation