Socialförvaltning

Förvaltningsavdelningen ansvarar för ledningen av socialväsendet och handhar uppgifter som rör allmän förvaltning, ekonomi, koordinering, utvärdering och utveckling av socialväsendets verksamhet.

Förvaltningen betjänar såväl socialväsendets olika verksamhetsenheter och personal, som beslutsfattare och kommuninnevånare.

Kontaktuppgifter

Tfn (06) 327 7111
Fax (06) 327 7206

Adress:
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm