Socialvårdens register

Enligt dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att

  • få information om behandlingen av egna personuppgifter
  • få tillgång till uppgifter
  • rätta uppgifter
  • avlägsna uppgifter och bli glömd
  • begränsa behandlingen av uppgifter
  • flytta uppgifterna mellan system
  • göra en invändning mot behandling av personuppgifter
  • inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande.

En registrerad kan inte utöva alla rättigheter i alla situationer. Situationen påverkas till exempel av på vilken grund personuppgifter behandlas.

Du kan läsa mera om kommunens behandling av personuppgifter här. Du kan begära att få ta del av den information som finns om dig i socialvårdens register.

Begäran om insyn i socialvårdens register görs på blanketten Begäran om registerinformation. Blanketten sänds till Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.