Äldreomsorg

Österbottens välfärdsområde svarar för Korsholms kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi.

Social och krisjour 06 218 9555

  • Ring oss då du har ett brådskande behov av socialservice.
  • Öppet dygnet runt.

Verksamhetsprinciper

Tjänster till äldre ska

  • förebygga behovet av långvarig vård
  • ordnas i rätt tid och i tillräcklig omfattning
  • genomföras så att de stödjer den äldre personens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga, delaktighet samt förmåga att klara sig på egen hand
  • fastställas i en serviceplan

Målsättningen är att de äldre med hjälp av olika stödåtgärder ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.