Äldreomsorgens kontaktuppgifter

ÄLDREOMSORG 
SocialvårsdtjänsterTfn (06) 327 7111
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm 
Chef för äldreomsorgen Tfn (06) 327 7216
Socialarbetare (växel)Tfn (06) 327 7111
  
AVGIFTER 
Hemservice, Aspgården, Helmiina, Solhörnan och Folkhälsans gruppboendeTfn (06) 327 7218
Solgård, Elvira och HanneshemmetTfn (06) 327 7582
  
HEMSERVICELEDARE 
Telefontid måndag-fredag kl. 9–11 
Replot och BjörköbyTfn (06) 327 7984
Norra KorsholmTfn (06) 327 7846
KvevlaxTfn (06) 327 7978
SmedsbyTfn (06) 327 7292
Södra och Östra KorsholmTfn (06) 320 1194
SolfTfn (06) 344 0588
  
SERVICERÅDGIVARE  
Telefontid kl. 9.00-11.00  Tfn 06 327 7590  
SENIORPUNKTEN
Dagcenterledare, telefontid må–fre kl. 8.30–9.30Tfn (06) 327 7293
Sysselsättningsledare, telefontid tisdag kl. 9–10Tfn (06) 327 7297
  
NÄRSTÅENDEVÅRD 
Ledare för närståendevårdenTfn (06) 327 7229
Besöksadress: Solgård boende, Gamla Karperövägen 17 A, 65610 Korsholm 
BOENDEN 
Solhörnan 
Ansvarig vårdareTfn (06) 327 7560
Solgård 
FöreståndareTfn (06) 327 7574
Korttidsvård/IntervallvårdTfn (06) 327 7581
Aspgården 
Ansvarig sjukskötareTfn (06) 327 7989
Elvira 
Ansvarig vårdareTfn (06) 327 7866
Hanneshemmet 
Ansvarig vårdareTfn (06) 327 7521
Helmiina 
Ansvarig sjukskötareTfn (06) 327 7562
Folkhälsans gruppboende 
FöreståndareTfn (06) 320 6415
  
Koordinering av intagning till boendeenheterna 
Telefontid; måndag, onsdag, fredag kl. 12–13Tfn (06) 327 7866
  
Folkhälsans Hus i Korsholm 
Niklasvägen 1, 65610 KorsholmTfn (06) 320 6400
Folkhälsans hyresbostäderTfn (06) 320 6400