Avgifter inom äldreomsorgen

Avgifter fr.o.m. 1.1.2021 
Måltidsservice  
Morgonmål1,90 €
Lunch7,80 €
Eftermiddagsmål1,90 €
Kaffe/Te med bröd1,50 €
Kaffe/Te utan bröd0,80 €
Kvällsmål2,10 €
Måltider/dag vid boendeenheter 13,30 €
Trygghetsservice 
Grundavgift vid Solgård serviceboende, månadsavgift36,00 €
Grundavgift vid Folkhälsan, månadsavgift36,00 €
Grundavgift vid Aspgården, månadsavgift36,00 €
Grundavgift vid Helmiina, månadsavgift36,00 €
Grundavgift vid Solhörnan, månadsavgift28,00 €
Trygghetstelefon, månadsavgift28,00 €
Trygghetstelefon med multiroamingsimkort, månadsavgift38,00 €
Klädvårdsservice 
Öppenvård, Solhörnan, per maskin (max 34 €/mån)7,00 €
Aspgården, Helmiina, Solgård serviceboende och Folkhälsan, månadsavgift37,00 €
Övrigt 
Bad/bastu per gång7,00 €
Hjälp med butiksärenden, månadsavg.11,00 €
Vattentransport, månadsavg.12,00 €
Färdtjänst/Transportservice 
Självrisk per resa, gravt handikappade      enl. busstaxa
Transport till stödtjänster, tur-retur (dagcenter, bad/bastu)8,50 €
Närståendevård 
Avlastning i hemmet, max 8 h/gång8,00 €

Avgifter för service i hemmet

Enligt lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan för service i hemmet uppbäras antingen en månadsavgift eller en tillfällig avgift. Med service i hemmet avses hemservice enligt socialvårdsF 9 §  1 mom. 1 pt och/eller hemsjukvård.

Månadsavgift

För fortgående och regelbunden service i hemmet som antecknats i  vård- och serviceplanen uppbärs en skälig månadsavgift som utgår från antalet besök samt från antalet personer i hushållet. Tabellen visar  att månadsavgiften räknas på den del av månadsinkomsten som överstiger den skyddade delen och enligt den procent som antalet besök ger.

OMSORGSGRUPP123456
BESÖKSGÅNGER PER MÅNAD45-1112-1516-1920-2324-
BESÖKSGÅNGER PER VECKA123456
1 pers. bruttoinkomst
> 588 euro/mån
14   %18   %22   %27   %30   %35   %
2 pers. bruttoinkomst
> 1 084 euro/mån
13   %14   %16   %20   %21   %22   %
3 pers. bruttoinkomst
> 1 701 euro/mån
10   %11   %12   %14   %16   %18   %
4 pers. bruttoinkomst
>  2 103 euro/mån
10   %11   %12   %13   %14   %15   %
5 pers. bruttoinkomst
> 2 546 euro/mån
9   %10   %11   %11   %12   %13   %
6 pers. bruttoinkomst
>  2 924 euro/mån
8   %9   %9   %10   %10   %11   %
Fr.o.m. hushållets 7:e person höjs brutto-inkomsterna med 357 euro för varje person        -1 % pers.    -1 % pers.      -1 % pers.       -1 % pers.         -1 % pers.         -1 % pers. 

Månadsavgiften får inte överskrida de verkliga kostnaderna för produktionen av servicen. Kostnaden för ett hembesök år 2018 var 23,21 €. Den högsta månadsavgiften räknas utgående från antalet besök i respektive omsorgsgrupp.

Omsorgsgrupp 192,84 €4 besök/månad
Omsorgsgrupp 2116,05–255,31 €5–11 besök/månad
Omsorgsgrupp 3278,52–348,15 €12–15 besök/månad
Omsorgsgrupp 4371,36–440,99 €16–19 besök/månad
Omsorgsgrupp 5464,20–533,83 €20–23 besök/månad
Omsorgsgrupp 6557,0424– besök/månad

Exempel på hur månadsavgiften för regelbunden service räknas ut:
Klienten bor ensam och har 4 hembesök per vecka. Avgiften räknas ut enligt omsorgsgrupp 4. Bruttopensionen är 1200 euro/månad och övriga inkomster är 150 euro/månad brutto. Totalt är bruttoinkomsten 1350 euro per månad. Från bruttoinkomsten avdras 588 euro (skyddad del) för enpersonshushåll. I omsorgsgrupp 4 blir avgiften 27 % av den inkomst som överstiger den skyddade delen. 1350 – 588 =762 x 27 % = 205,74 euro. Månadsavgiften är 205,74 €.

Tillfällig hemvård

För tillfällig hemvård uppbärs en avgift på 11 euro/timme. Vid flera besök samma dag räknas avgiften ut från den sammanlagda tiden.

Serviceboende

Vid ett serviceboende betalar den boende hyra, grundavgift, måltidsavgift, tvättavgift och serviceavgift. I serviceboende är serviceavgiften 35 % av den inkomst som överstiger 588 €/månad (skyddad del). Den boende bör dock till sitt förfogande ha minst 220 € efter att avgifterna är betalda. Hyran utgår från rummets storlek. Övriga avgifter enligt avgiftstabellen överst på sidan.

Kortvarig institutionsvård

Kortvarig institutionsvård vid Solgård kan omfatta regelbunden intervallvård, tillfällig vård eller avlastningsvård som varvas med hemmaboende. Vårdavgiften är 48,90 euro per vårddag. Då denna avgift uppgår till 683 euro (avgiftstak) per kalenderår, sjunker vårdavgiften till 22,50 euro per vårddag.

I avgiftstaket beaktas avgifter som tagits ut för öppenvårdstjänster som tillhandahålls av läkare vid hälsovårdscentral, individuell fysioterapi, vård i serie, poliklinikbesök, dagkirurgi och kortvarig institutionsvård vid såväl socialvårdens som hälsovårdens inrättningar.