Ansökan och förfrågan om boendeplats

Beviljande av plats till serviceboende

En mångsidig utredning av servicebehovet görs innan boendeplats beviljas. I samarbete med klient, anhöriga och ansvarig personal fastställs vilken boendeform som är lämplig. Service som tillhandahålls i hemmet prioriteras framom serviceboende

Hemserviceledare Nina Betlehem koordinerar intagningen till Solgård, Solhörnan, Helmiina, Elvira, Hanneshemmet, Aspgården och Folkhälsans gruppboende, samt svarar på frågor om platssituationen på enheterna, tfn 06 327 7591.