Serviceboende med heldygnsomsorg

Vid serviceboenden med heldygnsomsorg vårdas personer som inte längre klarar sig hemma med hjälp av öppen vård och målsättningen är att ge en individuell vård som är både aktiverande och rehabiliterande.

Målsättningen är att skapa en hemlik miljö där de boendes integritet, värdighet och självbestämmanderätt beaktas. De boende inkluderas i de dagliga sysslorna och uppmuntras till att delta enligt egen förmåga. Vården och servicen planeras tillsammans med den äldre och dennas anhöriga och den äldre får möblera och inreda sitt rum enligt eget tycke. Vid serviceboendena använder den boende egna kläder, hygienartiklar, sängkläder m.m.

Solgård

Solgård är beläget i Smedsby. Solgård har 52 serviceboendeplatser med heldygnsomsorg och är indelat i fem avdelningar. Två av avdelningarna är för personer med minnessjukdomar. Vid Solgård finns även 12 platser för korttidsvård.

Mera information ger Solgårds föreståndare, tfn 327 7574 (vardagar kl. 8–16). Jourtelefon: 044 7271244

Adress:
Gamla Karperövägen 17 A, Smedsby

Elvira

Elvira är beläget i Smedsby. Boendet har 24 platser delat mellan två avdelningar.

Mera information ger boendets ansvariga vårdare på tfn 327 7866 (vardagar kl. 8–16) eller 06 327 7869.

Besöksadress:
Monavägen 9, Smedsby

Postadress:
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Hanneshemmet

Hanneshemmet är beläget i Smedsby. Boendet har 24 platser delat mellan två avdelningar.

Mera information ger boendets ansvariga vårdare på tfn 327 7521 (vardagar kl. 8–16) eller 06 327 7873.

Besöksadress:
Monavägen 9, Smedsby

Postadress:
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Aspgården

Aspgården som finns på Replot är ett svenskspråkigt serviceboende med heldygnsomsorg för personer med minnessjukdomar. Aspgården har 20 platser.

Mera information ger ansvarig sjukskötaren, tfn 327 7989 (vardagar kl. 8–16) eller 050 518 1547.

Adress:
Kyrkvägen 50, Replot

Helmiina

Helmiina är ett finskspråkigt serviceboende med heldygnsomsorg beläget i Smedsby.  Boendet är till för personer med minnessjukdomar. Helmiina har 15 platser.

Mera information ger ansvarig sjukskötare, tfn 327 7562.

Adress:
Gamla Karperövägen 15 B, Smedsby

Folkhälsans gruppboende

Folkhälsans boende är beläget i Folkhälsans Hus i Smedsby. Socialnämnden köper 24 boendeplatser av Folkhälsan Botnia. Boendet är till för svenskspråkiga pensionärer som p.g.a. olika minnessjukdomar inte längre klarar sig dygnet runt utan tillsyn.

Mera information ger gruppboendets föreståndare, tfn (06) 320 6415.

Adress:
Niklasvägen 1, Smedsby