Dagcenterverksamhet

Veckoträffar

Veckoträffar ordnas i samarbete med hemservice Målet är att du som bor hemma skall få en dag av god gemenskap och något att se fram emot hela veckan. Programmet är varierande. Vi har lätt gymnastik, tränar minnet, sjunger, äter och dricker kaffe tillsammans. Samtransport till verksamheten ordnas.

För mera information kontakta Anette Hästbacka (tfn 050 348 1073), hemservicepersonalen eller servicehandledarna.

Replot-Björkö, Björkliden (måndagar kl. 11–14.45)
Ledare: Kerstin Dahlkar, Terese Backlund

Solf, Solf hemservicebyrå (tisdagar kl. 13–15)
Ledare: Kerstin Dahlkar, Terese Backlund

Södra och Östra Korsholm, Helsinghörnan (onsdagar kl. 11–15)
Ledare: Kerstin Dahlkar, Terese Backlund

Kvevlax, Funisgården (torsdagar kl. 12.30–15)
Ledare: Ulrika Mikander, Ann-Charlotte Holmqvist

Norra Korsholm, Seniorpunkten (torsdagar kl. 11–15.15)
Ledare: Anette Hästbacka, Terese Backlund

Smedsby, Seniorpunkten, (måndagar kl. 11–15)
Ledare: Anette Hästbacka

Tiistairyhmä, Seniorpunkten (tisdagar kl. 13–14.30)
Finskspråkig grupp
Ledare: Niina Sinisalo