Service till krigsinvalider

Krigsinvalider med en invaliditetsgrad på minst 10 % har rätt till följande öppenvårdstjänster som staten ersätter:

  • Hemservice och stödtjänster
  • Boendeservice
  • Service som stöder rörligheten
  • Stöd för närståendevård
  • Sjukvårdstjänsterna hemsjukvård, dagsjukvård, nattsjukvård och medicinsk rehabilitering