Stöd i hemmet

Stöd i hemmet ger den äldre möjligheter att bo kvar i sin invanda miljö, även om behovet av hjälp är stort.  Stödet är behovsprövat, vilket betyder att kundens individuella behov har betydelse för vilket stöd och hur mycket stöd en person kan få.

Mera information om de olika serviceformerna finns i menyn till vänster.

Servicehandledning och rådgivning