Alvar-tjänsten

I september 2020 startade Alvar-tjänsten i Korsholm. Alvar är en bildtelefontjänst med vars hjälp man kan erbjuda hemvårdsservice, samt verksamhet och program som stöder välbefinnande och främjar funktionsförmågan för klienter inom hemvården.

Alvar-tjänstens program

Alvar-tjänsten är interaktiv och programmets innehåll utvecklas tillsammans med klienterna. Från studion produceras olika typer av program, bland annat gymnastik, högläsning, gruppdiskussioner och gemensam måltid (Martha Matlust). Även andra program är på kommande under årets gång (2021).

Hemvårdens tjänster

Hemvårdsverksamheten baserar sig på klientens behov och den service som överenskommits med honom eller henne. Med Alvar-tjänsten kan exempelvis vårdpersonal under bestämda tider påminna eller kontrollera medicinintag och matintag, mående och sociala samvaron.

Anhöriga har även möjlighet att använda sig av tjänsten (ta kontakt med personal/hemserviceledare/projektansvarig)

Tekniskt kunnande behövs inte

Apparaterna placeras och installeras i klientens hem. Inget tekniskt kunnande krävs, i och med att förbindelsen kan öppnas automatiskt när vårdaren ringer. Alvar-tjänsten ingår i klientens individuella vård- och serviceplan och ett skriftligt avtal gällande tjänsten görs.

Mera information ger

Projektansvarig
Terese Backlund
050 558 7130
terese.backlund@korsholm.fi