Hemservice

Med hemservice strävar man till att bistå personen att klara av de dagliga funktionerna då den egna förmågan inte längre räcker till. I hemservicen ingår stödtjänster såsom måltids- och klädvårdsservice, bad/bastutjänster, trygghetstelefon och tjänster som främjar socialt umgänge.

Hemservicebyråerna har telefontid måndag–fredag kl. 10–11 och kontaktas i ärenden som berör ändringar i pågående hemservice, ändringar i matservice och ändringar vad beträffar trygghetstelefoner.

Hemvårdshjälp ges dagligen kl. 7.00–22.00

Hemservicebyråer

Replot-Björköby
(06) 327 7984

Norra Korsholm
(06) 327 7846

Kvevlax
(06) 327 7978

Smedsby-Böle
(06) 327 7292

Södra och Östra Korsholm
(06) 320 1194

Solf
(06) 344 0588

Nattpatrull

I kommunen finns fyra nattpatruller. Nattpatrullen gör planerade hembesök mellan kl. 21.00 på kvällen och 7.00 på morgonen samt gör utryckningar vid trygghetslarm.