Intervallvård

Vid Solgårds kortvårdsavdelning finns 12 platser för intervallvård. Klienterna vid kortvårdsavdelningen är delvis personer som vårdas med stöd för närståendevård och delvis personer som är klienter inom hemservicen.

Målsättningen med intervallvården är att upprätthålla klienternas funktionsförmåga och om möjligt även förbättra den. Rehabiliteringspersonalen jobbar också med klienterna då de är hemma, t.ex. genom att göra hembesök och bistå vid hjälpmedelsanskaffning.