Måltidsservice

Med matservice tryggas en daglig måltid (lunch) för de pensionärer som har svårigheter med att själva tillreda maten. Hemtransport av måltid är behovsprövad. Vid Seniorpunkten i Smedsby serveras dagligen lunch.

Kosthållstjänster